Programın Adı

Name of Programme

Süre

Duration

Kontenjan

Quota

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

Tarih

History

4

15

Iğdır Ziraat Fakültesi

Iğdır Faculty of Agriculture

 

 

Bitki Koruma

Plant Protection

4

10

Tarım Ekonomisi

Agricultural Economy

4

10

Tarla Bitkileri

Field Crops

4

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

İktisat

Economics

4

15

İşletme

Management

4

15

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

 

 

İlahiyat

Theology

4

50

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

10

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

15