Programın Adı

Name of Programme

Süre

Duration

Kontenjan

Quota

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Iğdır Vocational School of Health Services

 

 

Çevre Sağlığı

Environmental Health

2

10

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

10

Evde Hasta Bakımı

Patient Care at Home

2

10

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

10

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

2

10

Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Iğdır Technical Sciences Vocational School

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

15

Geleneksel El Sanatları

Traditional Handworks

2

10

Makine

Machinery

2

10