Başvuru için gerekli belgeler:

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formu Iğdır Üniversitesi genel ağ sayfası olan http://www.igdir.edu.tr/ bağlantısı üzerinde doldurulur.)

2- Lise diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği, veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri Türkiye'de noter tarafından onaylanmış yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş örneği veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

5- İki (2)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi gerekmektedir).

6- Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu. (Vakıfbank nezdinde vadesiz dolar (50$) cinsinden TR14 0001 5001 5804 8016 5140 54 İBAN nolu Uluslararası Öğrenci Ofisi Hesabı)